ithalatihracatgumruk

Müşterilerimizin yurtdışı pazarlardan ithal etmek istedikleri ürünün imalat ve ihracatını yapan firmaları kapsamlı bir şekilde araştırmasını yapmakta ve bulmaktayız. Bulunan firmalar ile temas kurarak ithal etmek istenilen ürünün niteliklerine uygun teklifler almakta ve alınan teklifleri imalatçı, ihracatçı firmaların adres listesi birlikte değerlendirilmeye sunmaktayız.İthalat danışmanlığı hizmetinde önceliğimiz işletmelerin üretim ya da ticari faaliyetlerini sürdürürken onları kaliteli ve hesaplı çözümler ile buluşturmak böylelikle kârlılıklarını daha yukarı çekebilmektir.Ayrıca ithalat danışmanlığı noktasında yaptığımız çalışmalarla;Araştırması yapılan ürün sektörüne ait firma isimlerinin bulunması için sarf edilecek zamandan, personelden ve masraftan tasarruf edilmesiniAraştırma sonucu bulunan firmalarla teklif için ön görüşme yapma ihtiyacına gerek kalmaması (ön görüşmeler tarafımızca yapılarak araştırma sonu bulunan listedeki firmalardan sadece ürünle ilgili teklif almayı/vermeyi kabul eden firma isimleri mükellef firmaya arz sunulacaktır)Pazar araştırma sonucu teklif almayı/vermeyi kabul eden firmalarla ürün alım/satım görüşme ve bağlantılarının verilecek talimatlar doğrultusunda mükellef firma hesabına yapılması gibi imkanlar sağlamaktayız.Bunun yanı sıra;Satın alınacak ürünün tanım, spesifikasyon ve standartlarını belirleyerek İngilizcelerini hazırlamak/yapmak,
Müşteri talimatlarına göre teklif, pro forma fatura vermek veya almak,
Ürün ile ilgili satış veya satın alma için yapılan görüşmelere müşteri beraberinde veya temsilen katılmak,teklif/sipariş vermek,kontratları hazırlamak ve nihai bağlantıyı yapmak ve/veya yapılmasında yardımcı olmak,
Taşıyıcı/nakliye firmaların bulunmasında, navlun sözleşme / charter party anlaşmalarının yapılmasında,yükleme/tahliye operasyonlarının gözetiminde yardımcı olmak
Bağlantı görüşmeleri esnasında yapılan ödeme (banka akreditif açılması vs gibi) işlemlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olmak
İthalat/İhracat gümrük işlemlerinde yardımcı olmak / takip etmek,
Ticaret fuar ve sergilerde ürün ile ilgili tanıtım çalışmalarına destek olmak
Ürün numunelerini dış ülkelerdeki imalatçı/ihracatçı firmalardan temin etmek veya ithalatçı distribütör firmalara vermek
Ürün numunelerinin test edilme işlemlerinde gerektiği yerlerde yardımcı olmak
İlgili devlet dairelerinde permi,standart vs. gibi belgelerin alınmasını takip etmek önemli ticari,hukuki,bilimsel belgelerin tercüme işlerini yapmak
Satış/sipariş,ödeme, transport,gümrük vs gibi işlem belgelerini tercüme etmek gibi hizmetler vermekteyiz